top of page
IMG_5559.jpeg

Psychologie

We bieden psychosociale ondersteuning aan, zowel aan kinderen als (jong)-volwassenen.

Vanuit jouw vraag zoeken we naar gepaste ondersteuning. We gaan samen op weg om je krachten in te zetten.

We bieden individuele therapie en relatietherapie aan. Dit wil zeggen dat we zowel met het individu als met het systeem rond het individu aan de slag kunnen gaan.

Ook voor opvoedingsondersteuning kan je bij ons terecht.

  Thema's:

  -    Faalangst, omgaan met perfectionisme, moeilijkheden met je zelfbeeld of assertiviteit.

  -    Sociale en emotionele problemen:  gevoelens van angst, stress, neerslachtigheid, omgaan met negatieve gedachten en                   emoties, stimuleren van sociale vaardigheden,...

  -    Veerkracht ontwikkelen, versterken van de weerbaarheid, evenwicht en rust vinden in je studies, je job, je gezin, je relatie en in       de drukte van het leven.

  -    Opvoedingsondersteuning: ouders ondersteunen bij vragen rond opvoeding, aanpak van eet- of slaapproblemen, omgaan met         opstandig gedrag,...

  -    Moeilijkheden in het gezin: scheiding, communicatie met gezinsleden,... Op maat van het ganse gezin wordt gezocht naar een         manier waarop we samen verder op pad kunnen gaan.

  -    Psycho-educatie en begeleiding in functie van ontwikkelingsstoornissen: autismespectrumstoornis, ADHD, complexe                       ontwikkelingsstoornis,...

  -    KO(P)P: kinderen van ouders met (psychiatrische) problemen.

  -    Ondersteunen van broers/zussen die opgroeien met een broer/zus met een beperking of ontwikkelingsstoornis.

  Doelgroep:

  -   Kinderen

  -   Jongeren

  -   Volwassenen

  -   Ook personen met een fysieke en/of licht mentale beperking kunnen bij ons terecht voor psychosociale ondersteuning

  Terugbetaling:

  De terugbetaling varieert per mutualiteit, wij adviseren u om dit even na te vragen bij je eigen mutualiteit.

  Via volgende link kan je informatie terugvinden m.b.t. terugbetaling: 

  https://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html

  Steeds op afspraak!

  Leen Van Ransbeeck:                    0479/46.44.39
                                                                               leen@groepspraktijkzorgsaam.be

  Marijke Hayoun:           0494/15.20.55
                                                                                   marijke@groepspraktijkzorgsaam.be


  Veerle Hiel:                     0494/11.94.24
                                                                                  veerle@groepspraktijkzorgsaam.be


  Indien u door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de afspraak dient u minimum 48h vooraf hierover te informeren. Zo niet zal de afspraak aangerekend worden.

  bottom of page