top of page
PHOTO-2021-03-12-20-22-40.jpg

Huisartsgeneeskunde

Onze groep huisartsen bestaat uit 5 vrouwelijke en 1 mannelijke dokter. Als huisarts zijn wij er voor iedereen en verzorgen wij alle leeftijden en aandoeningen. Indien nodig verwijzen wij uiteraard door naar de gepaste specialist. Wij werken als artsen nauw samen en volgen u als groep op. Iedere arts heeft daarom volledige toegang tot uw  medisch dossier. Wij organiseren tevens wekelijkse overlegmomenten.

Wij zijn allen volledig geconventioneerd, dit betekent dat je bij ons de tarieven betaalt die afgesproken werden tussen het RIZIV en de mutualiteiten. Er zijn geen andere supplementen of erelonen van toepassing. Indien u daar recht op heeft passen wij steeds de Regeling Derde Betaler toe.

Wij zijn ook allemaal  volledig geaccrediteerd, wat betekent dat wij onze kennis steeds bijwerken door jaarlijks verschillende bijscholingen en navormingen bij te wonen.

  U kan bij onze huisartsen terecht op consultatie voor:

  -   Een gewone consultatie als u ziek bent.

  -   Een goed gesprek en psychologische hulpverlening.

  -   Een gynaecologisch onderzoek, uitstrijkje en zwangerschapsopvolging.

  -   Preventieve zorgverlening.

  -   Vaccinaties.

  -   Algemene onderzoeken i.f.v. verzekeringen of sportkeuringen.

  -   Pre-operatieve onderzoeken (ook voor een elektrocardiogram).

  -   Kleine heelkunde en hechtingen.

  -   Wratten.

  -   Spirometrie.

  -   Dieet.

  Goede afspraken maken goede vrienden! Hieronder vindt u de praktijkafspraken voor een vlotte samenwerking met onze huisartsen:

  1. De consultatie is onze hoofdtaak. Dit is voor u de belangrijkste plek voor al uw vragen, medicatievoorschriften, attesten & formulieren.

   1. Bereid uw consultatie steeds goed voor: kijk uw medicatievoorraad na, breng uw eID/ISI+ kaart steeds mee, denk op voorhand na over de vragen die u wilt stellen of problemen die u wilt laten nakijken.

   2. Kom op tijd. Wij voorzien 15 minuten per afspraak. 

   3. Indien u de gemaakte afspraak niet kunt nakomen, annuleert u op tijd (minstens 3u op voorhand) zodat iemand anders uw plaats nog kan innemen. Bij laattijdige annulering of indien u niet op de afspraak verschijnt, kunnen wij u een boete aanrekenen (behalve in gevallen van overmacht).

   4. U maakt 1 afspraak per patiënt. (Bijvoorbeeld: indien u voor uzelf en uw partner komt, dienen er steeds twee afspraken gemaakt te worden.) 

  2. Telefoon en mail is steeds aanvullend op de consultatie

   1. Het telefonisch belhalfuur (dagelijks tussen 12u en 12u30) kan gebruikt worden voor het bespreken van laboresultaten en het stellen van KORTE vragen. U kan een afspraak aanvragen om opgebeld te worden door een van de artsen, zodat lange telefonische wachttijden vermeden kunnen worden. Er worden geen diagnoses gesteld, noch attesten of voorschriften afgeleverd via de telefoon.

   2. Mailen is steeds een uitzondering, en kan enkel indien afgesproken met de arts tijdens de consultatie. Gelieve dan steeds de naam van de arts duidelijk te vermelden in uw mail. Mails worden niet dagelijks gelezen, dringende vragen vereisen een telefoon of consultatie.

  3. Huisbezoeken zijn de uitzondering, consultatie in de praktijk is de regel. Wij kunnen u in betere omstandigheden onderzoeken in onze consultatieruimte en u zo optimale zorg bieden.

   1. Huisbezoeken zijn voorbehouden voor invalide of bedlegerige patiënten, patiënten in het woonzorgcentrum en palliatieve patiënten.

   2. Een huisbezoek voor dezelfde dag dient steeds aangevraagd te worden vóór 11u. 

   3. Er is bij een huisbezoek voor dezelfde dag geen vrije keuze van arts mogelijk, dit huisbezoek wordt uitgevoerd door de arts die op de baan is. 

    4.    Wederzijds respect is een basisvoorwaarde om onze zorgtaak naar u goed te kunnen uitvoeren. Wij vragen respect voor alle medewerkers van             onze praktijk, in het bijzonder voor telefonisten. Een respectvolle houding uit zich ook in uw communicatie op sociale media. Frustraties of                   ontevredenheid mag u steeds op een rustige manier rechtstreeks met uw arts bespreken.

     5.   We beseffen dat onze agenda soms snel vol kan lopen, maar planbare zaken (zoals meditatievoorschriften, geplande controles, bloedafnames,              preventieve onderzoeken,...) kunnen gerust enkele weken op voorhand ingepland worden op een moment dat u past. Om de drukte beter te                  kunnen opvangen, nemen wij volgende maatregelen:

           a. Onze vast verpleegkundige ondersteunt elke voormiddag de consultatie, onder onze supervisie. U kan bij haar terecht voor bloedafnames,                      wondzorg, vaccinaties, verwijderen van hechtingen, oorproppen verwijderen, preventieve consulten, rookstopbegeleiding,...

           b. Wij nemen geen nieuwe patiënten aan (patientenstop). Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die gedomicilieerd zijn op hetzelfde                    adres als gekende patiënten (leden van hetzelfde gezin). Er is een wachtlijst, die echter erg lang is en traag opschuift.

  Ma / Di / Woe / Do / Vrij : van 8h tot 19h

  Voor DRINGENDE ZAKEN mag er steeds telefonisch contact opgenomen worden.

  Wachtdienst:

  Voor dringende problemen op weekdagen tussen 19h en 8h kan u de wachtdienst bereiken op het nummer: 1733

  Vanaf vrijdagavond 19h tot maandagochtend 8h, en op feestdagen, kan u de huisartsenwachtpost van het waasland bereiken op het nummer:  1733

  bottom of page